Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της HL7 HELLAS

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι Σύμφωνα με το Καταστατικό της HL7 Hellas, συγκαλείται εκ νέου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 15 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel (Kalliroe Hall), Αθανασίου Διάκου 28, στην Αθήνα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι: Α. Πεπραγμένα …

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της HL7 HELLAS Διαβάστε Περισσότερα »