HEALTH LEVEL 7

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της HL7 HELLAS

Αθήνα, 06/02/2023

Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι

Σύμφωνα με το Καταστατικό της HL7 Hellas, συγκαλείται εκ νέου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο The Golden Age Hotel (αίθουσα ΣΕΙΡΗΝΕΣ Ι), Μιχαλακοπούλου 57, στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

Α. Πεπραγμένα 2022

Β. Οικονομικός Απολογισμός 2022

Γ. Προγραμματισμός 2023

Δ. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση από τη ΓΣ

Ε. Διάφορα θέματα

Περισσότερες πληροφορίες για την συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, email board@hl7-hellas.gr. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία ή να τροποποιήσει τον τρόπο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το απαιτήσουν εκ νέου.

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εταίροι νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με email (board@hl7-hellas.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως 28 Φεβρουαρίου 2023.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της HL7 Hellas

 

Δρ. Παναγιώτης Μπαμίδης

Ο Γενικός Γραμματέας της HL7 Hellas

 

Δημήτριος Κατεχάκης