HEALTH LEVEL 7

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της HL7 HELLAS

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι

Σύμφωνα με το Καταστατικό της HL7 Hellas, συγκαλείται εκ νέου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 15 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel (Kalliroe Hall), Αθανασίου Διάκου 28, στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

Α. Πεπραγμένα 2023
Β. Οικονομικός Απολογισμός 2023
Γ. Προγραμματισμός 2024
Δ. Έγκριση νέων μελών
Ε. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση από τη ΓΣ
ΣΤ. Διάφορα θέματα
Ζ. Εκλογές νέας Διοικούσας Επιτροπής (Η διαδικασία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων έχει ολοκληρωθεί.)

 

Την ίδια μέρα θα λάβουν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο ως ακολούθως (προκαταρκτικό πρόγραμμα):

 

09:30 – 11:00      

Plenary Session: Athens Digital Health Week Opening, Master of Ceremonies: Alexander Berler, Vice Chair, HL7 Hellas. Welcome Addresses: Niki Tsouma, President & CEO IDIKA SA, Prof. Panagiotis Bamidis, Chair, HL7 Hellas. Keynote Speakers: Dan Vreeman, HL7 International, Ian Green, SNOMED International. Standards and Stakeholders panel: Herko Coomans, Ministry of Health, The Netherlands, Andreas Klingler, IHE Europe, Representatives of CDISC, LOINC, IEEE. Moderator: Robert Stegwee, CEN. Interpreting will be available for this session (English into Greek and vice-versa)

 

11:30 – 13:00      

Plenary Session 1: HL7 Hellas | Digital Health Transformation Projects in Greece | Συνεδρία στα ελληνικά. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 HL7 HELLAS. ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Συντονιστής: Παναγιώτης Μπαμίδης, Πρόεδρος HL7 Hellas. Εισαγωγικές Ομιλίες: Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Άρης Αγγελής, Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας. Προαπαιτούμενα λειτουργίας του πλαισίου διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Υγεία, Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas. Στρογγυλή Τράπεζα. Συντονιστής: Χαράλαμπος Καρανίκας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θεανώ Καρποδίνη, ΕΟΠΥΥ, Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων ΟΔΙΠΥ ΑΕ, Παντελής Μεσσαρόπουλος, ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Δημήτρης Κατεχάκης, Γενικός Γραμματέας HL7 Hellas.

 

14:00 – 15:30      

Plenary Session 2: HL7 Hellas | Innovation & Development Projects |

Συνεδρία στα ελληνικά. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 2: HL7 HELLAS. ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Συντονιστής: Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas. Ομιλητές: smartHEALTH – Δημήτρης Κατεχάκης, ΙΤΕ, ManagiDITH – Παναγιώτης Μπαμίδης, ΑΠΘ, Health Technology Assessment in Digital Healthcare – Πάνος Σταφυλάς, RAISE – Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης, ΑΠΘ, Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία – Νίκος Ιωσήφ, HHI.

 

19:00                   

Κοπή Βασιλόπιτας 2024 HL7-Hellas

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση υλοποιείται παράλληλα με το Athens Digital Health Week 2024 (https://www.athensdigitalhealth.eu/). To HL7 Hellas προσφέρει σε όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του το πακέτο εγγραφής στο συνέδριο του HL7 Europe, δηλαδή εγγραφή για ένα άτομο σε όλες τις εκδηλώσεις (ανοιχτές, κλειστές συνεδρίες του HL7 Europe, συμμετοχή στο HL7 Marathon και συμμετοχή σε μία εκπαιδευτική συνεδρία). Παρακαλούνται τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη όπως αποστείλουν στο board@hl7-hellas.gr τα στοιχεία συμμετοχής του ατόμου του φορέα τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, email board@hl7-hellas.gr. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία ή να τροποποιήσει τον τρόπο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

 

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εταίροι νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

 

Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με email (board@hl7-hellas.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως 26 Ιανουαρίου 2024.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της HL7 Hellas

 

Δρ. Παναγιώτης Μπαμίδης

Ο Γενικός Γραμματέας της HL7 Hellas

 

Δημήτριος Κατεχάκης