HEALTH LEVEL 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ HL7 HELLAS

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι

σας ενημερώνουμε για τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 8 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Αθήνα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 15:00 στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

Α. Πεπραγμένα 2023

Β. Οικονομικός Απολογισμός 2023

Γ. Προγραμματισμός 2024

Δ. Έγκριση νέων μελών

Ε. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση από τη ΓΣ ΣΤ. Διάφορα θέματα

Ζ. Εκλογές νέας Διοικούσας Επιτροπής
Παρακαλούνται όλοι οι εταίροι που επιθυμούν να προτείνουν τους υποψηφίους τους για την νέα Διοικούσα Επιτροπή, να αποστείλουν εγγράφως με email (board@hl7- hellas.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου που επιθυμούν να προτείνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για την συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, email board@hl7-hellas.gr. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία ή να τροποποιήσει τον τρόπο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εταίροι νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με email (board@hl7-hellas.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γ ενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως 26 Ιανουαρίου 2024.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της HL7 Hellas

 

Δρ. Παναγιώτης Μπαμίδης

Ο Γενικός Γραμματέας της HL7 Hellas

 

Δημήτριος Κατεχάκης