Γιατί να γραφτείτε

Σας καλούμε, να συμμετάσχετε στις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξης του «HL7 Hellas»

Μέλη HL7 Hellas

Σας Καλούμε, να συμμετάσχετε στις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξης του «HL7 Hellas», απολαμβάνοντας μια σειρά προνομίων, με το να εγγραφείτε είτε ως εταιρικά μέλη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα με αυξημένα δικαιώματα) είτε ως απλά μέλη (μόνο φυσικά πρόσωπα).

Η δράση του νέου αυτού φορέα στηρίζεται στις παρακάτω απλές αρχές:

 • Ανοικτή συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων με γνώμονα το κοινό ενδιαφέρον για την προώθηση και χρήση προτύπων ιατρικής πληροφορικής..
 • Δημοκρατική εκλογή των τεχνικών και εκτελεστικών οργάνων διοίκησης (Διοικούσα Επιτροπή  κλπ) βάσει του κανονισμού του «HL7 Ιnc.» και την κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας.
 • Οργάνωση ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών υψηλής συναίνεσης .

Τα Οφέλη των μελών του «HL7 Hellas»,
απορρέουν από τη δράση και τα δικαιώματα που εκχωρούνται στο παράρτημα από το «HL7 Inc.» και ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Πιστοποίηση στελεχών εταιριών και φυσικών προσώπων ως ειδικούς αναλυτές και συμβούλους σε θέματα HL7 (HL7 Certification Test)
 • Δικαίωμα χρήσης συμβόλων και λογοτύπων του HL7 στο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό των εταιρειών (registered trademarks)
 • Πιστοποίηση συμμόρφωσης εταιριών και προϊόντων στο πρότυπο (conformance statement)
 • Παροχή διαφόρων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς και μέλη
 • Δικαίωμα μετάφρασης των πρωτότυπων αγγλικών προτύπων
 • Χρήση πρωτότυπου και μεταφρασμένου υλικού τεκμηρίωσης του HL7 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (πρότυπα, οδηγοί, μεθοδολογίες, πρακτικά συνεδρίων, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ)
 • Δικαίωμα ψήφου μελών του «HL7 Hellas» στις αρχαιρεσίες του «HL7 Inc.»
 • Δημιουργία ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (SIG), ομάδων εργασίας (task forces) με αντικείμενο την ιατρική πληροφορική (ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, συμμόρφωση στα πρότυπα, διαδικασίες νοσοκομείων, κλπ)
 • Έκδοση περιοδικών, επιστημονικών βιβλίων, κλπ
 • Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικού χαρακτήρα εκδηλώσεων
 • Οποιαδήποτε άλλη δράση προωθεί τη χρήση και βελτίωση των προτύπων HL7 σε τοπικό επίπεδο και είναι σύμφωνη με τα αρμόδια εκτελεστικά όργανα του «ΗL7 Inc»

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εισαγωγή προτύπων ιατρικής πληροφορικής στη χώρα μας και όχι μόνο..  Επίσης, είναι ένα ορόσημο για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων πληροφορικής και επικοινωνιών στην υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση, που αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στο HL7 Hellas εδώ